Clubblad

De club heeft een clubblad genaamd "De Uitlaatklep". Het blad verschijnt drie keer per jaar. De eerste uitgave is meestal omstreeks februari, de tweede in juni en het derde exemplaar omstreeks oktober. 
 
Het eerste clubblad is verschenen in juli 1999 op initiatief van Rogier van den Oever. Hij heeft sindsdien alle uitgaven, met uitzondering van nr.50 t/m nr.54 door Gerard Boltjes, verzorgd tot 2019, zowel de redactie, de opmaak, het drukken, het nieten en het verspreiden. Hulde!
M.i.v. 2019 heeft Jan Smit het overgenomen.
 
In het besloten deel vindt u alle clubbladen in pdf-formaat.
 
Afbeelding uit de oorspronkelijke folder van de Spartanfabriek: