Welkom bij D.S.O.C.

A Gentleman's Sporting Carriage: Spartan!D.S.O.C. is de afkorting van Dutch Spartan Owners Club, de Nederlandse club van liefhebbers van Spartans. De club kent ongeveer 50 leden waarbij vrijwel ieder lid één of meer Spartans bezit. Aangezien er in Nederland hooguit 100 Spartans rondrijden betekent dit dat een aanzienlijk deel van de Spartaneigenaren ook lid is van de club.

Een Spartan is een zelfbouw auto, waarvan het chassis en carrosseriedelen door de Spartanfabriek in Engeland werd vervaardigd. Voor de MK II wordt, voor wat betreft de motor en het loopwerk, gebruik gemaakt van Ford onderdelen (Sierra en Taunus).
De MK I is gebaseerd op de Triumph (Herald en Vitesse).
Helaas worden er geen Spartans meer gemaakt, de fabriek is er midden jaren 90 mee gestopt.
 
Begin jaren negentig ontstond een groep mensen die allen in meer of mindere mate bezig waren met de bouw van een Spartan en die regelmatig met elkaar overlegden over allerlei voorkomende problemen tijdens de bouw. Uiteindelijk is vanuit deze groep besloten tot oprichting van een club waarbij naar verloop van tijd het accent is verlegd van de technische kant naar de recreatieve kant. De huidige meetings zijn gezellige weekenden waarbij ook de partner aanwezig is. Vanzelfsprekend is de Spartan en zijn techniek regelmatig onderwerp van gesprek maar dit is zeker niet het enige onderwerp. Gezelligheid en ontspanning staat voorop. Zie hiernaast enkele foto's van een recente meeting.
Naast de hiervoor genoemde meetings zijn er ook groepjes leden die gezamenlijk uitstapjes plannen, soms in Nederland maar ook regelmatig naar Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanië.
  
Voor een juiste weergave van deze site dient u te beschikken over een recente versie van uw browser. Als u Internet Explorer gebruikt dan is minimaal IE7 noodzakelijk.

In 2018 mochten we het 25 jarig jubileum van de club vieren.
Hierna volgen enkele foto's die een indruk van het weekend en het feest geven.

 
 

 
 

De foto's van het 25 jarig jubileumfeest zijn i.v.m. de privacy naar het besloten deel verplaatst

Voorblad van de oorspronkelijke folder van de Spartanfabriek: